LIVE WEST

Et netværk af spillesteder og kulturaktører med en fælles ambition. Sammen kan vi højne det kulturelle niveau i vores område og styrke hinanden.

Spillestedet Generator i Ringkøbing er blevet udvalgt som et af landets få netværksspillesteder blandt flere gode kandidater. Som netværksspillested bliver Generator støttet af Statens Kunstfond til at udbrede kulturen i nærområdet og skabe synergi mellem de lokale aktører. 

Det har skabt LIVE WEST, som er en sammenslutning af i alt 12 aktører, der brænder for kulturen i og omkring Ringkøbing-Skjern Kommune. De 13 aktører koordinerer arrangementer i fællesskab, sørger for sparring med hinanden, og yder en fælles indsats omkring markedsføring. Med fokus på hver enkelt aktørs styrker skal kulturarrangementer placeres i de rette rammer for at skabe større tilslutning.

LIVE WEST - fordi kulturen skal opleves LIVE.

Udbuddet af arrangementer kan ses her - www.livewest.dk 

Læs rammeaftalen for netværksspillestedet 2022-24 her

Læs årsregnskabet 2021 her og ledelsesberetning her

Læs årsrapport 2022 her og koncertliste her

Læs årsrapport 2023 her og koncertliste her

Læs årsrapport 2023 her og koncertliste her