Den selvejende institution Generator

Bestyrelsen består af en række kulturpersonligheder og erhvervsledere fra Ringkøbing-Skjern Kommune, samt repræsentant fra arrangørforeningen Medspil

 Læs vedtægter her

Bestyrelsen

 

Formand - Bent Mølgaard

 


Mere end 30 års erfaring indenfor kultur- og eventbranchen.

Først to år som projektleder i Herning Kongrescenter med hovedansvaret for udstillinger, konferencer, PR og markedsføring.

Herefter 20 år som kultur- og eventchef i MCH-koncernen i Herning.

Efter to år dels som konsulent ved Fredericia Teater og som arrangementschef i Tinghallen i Viborg sluttede Bent Mølgaard sin aktive erhvervskarriere med syv år som adm. direktør i Kulturcenter Skive.

 

 

 

Næstformand - Jane Gammelgaard

 


Har altid haft interesse for design og musik.

Uddannet indretningsarkitekt i 1988- først ansat hos Design Solutions og fra 2016 egen virksomhed Frisk Design..

Sunget i kor i Odense, Aarhus og Ringkøbing.

Har været forperson i foreningen Musik og Ungdom i Ringkøbing.
2026-2022: I bestyrelsen for Teatret OM.

Siden 2013 frivillig på Spillestedet Generator.
Siden 2023 forperson for Generators Støtteforening og bestyrelsesmedlem i DSI Generator.
Hjælper med og planlægger indretningsmæssige tiltag på spillestedet.

 

Medlem - Steen Davidsen

 


Pensioneret havnedirektør. 44 års erhvervserfaring – heraf 28 år med ledelsesansvar.

Generel erfaring med drift, anlæg og økonomistyring inden for alle kommunaltekniske områder. Fag- og ledelsesansvar inden for teknik- og miljøområdet - herunder myndighedsopgaver.

Erfaring med projektledelse i såvel offentlig som privat regi inden for byggeri, anlæg, planlægning og erhvervsudvikling – herunder turisme og oplevelsesøkonomi.

Erfaring i havnedrift og –udvikling med henblik på strategisk tilpasning af forretningsområder - herunder udnyttelse af de potentialer der opstår med baggrund i den aktuelle erhvervs- og markedsudvikling.

Medlem - Jens Møller Nielsen

 


Fhv. CEO hos Vestjysk Landboforening, er uddannet i økonomisk styring og organisation.

Han har i en lang årrække været engageret i en række bestyrelser, herunder Ringkøbing Landbobank, Ringkøbing Skjern Erhvervsråd, Ungdomshuset Ringkøbing Station, Dejbjerg Golfklub og Vestjysk Lederforum.

Medlem - Susanne Astrup Fjederholt

 


Uddannet som kontorassistent hos advokat Smith Knudsen i Struer.

Kom så til Vestjysk Bank i Struer i ca. 2 år.

Herefter ansat som privatrådgiver i Arbejdernes Landsbank i Frederikshavn i et par år, og har været rådgiver i 39 år i Ringkøbing Landbobank i Ringkøbing indtil d. 31.04.2023, hvor hun gik på pension.

Medlem - Lene Hagerup Hindbo

 


Souschef ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Har arbejdet i mere end 25 år med erhvervsfremme, herunder facilitering af netværk som Vestjysk Lederforum, events, kurser, workshops, arrangementer og konferencer. Strategisk sparring med virksomheder og løbende udvikling af nye tiltag, ydelser, koncepter mv. for Erhvervsrådet.

Uddannet indenfor marketing og ledelse.

Medlem - Erik Viborg

 


Som bestyrelsesmedlem udpeget af Ringkøbing-Skjern Byråd. H

ar siddet i byrådet i siden 2014 og alle år i Kultur & Fritidsudvalget, siden 2017 som formand for udvalget.

Som privat person, har bestyrelser altid været en del af hans voksenliv. P.t. (sommer 2024) sidder han i følgende bestyrelser, Lem Boldklub samt Dejbjerglund Efterskole.

 

Personale

 

 

Daglig Leder - Anton Bjerg
tlf: 23436655
mail: anton@spillestedet-generator.dk


Projektkoordinator - Simon Busk
tlf: 23956472
mail: simon@spillestedet-generator.dk

Uddannet Teknisk Assistent.

Fra 1989 selvstændig impresario og management for forskellige kunstnere. Været aktiv udøvende musiker siden 1972. 14-15 år som fuldtids professionel musiker.

Har været tilknyttet Generator siden 2013, det første år som honorarlønnet konsulent med ansvar for driften. Siden 2014 som daglig leder.